ahmad mehranfar tarlan parvaneh shabnam gholikhani

اس ام اس روز جوان اس ام اس روز جوان

اس ام اس روز جوان

اس ام اس روز جوانبهار عمر، جوانى است مغتنم دارش ***که این بهار ز پى، محنت خزان دارد روز جوان مبارک


تبه کردم جوانى تا کنم خوش زندگانى را چه سود از زندگانى چون تبه کردم جوانى را روز جوان مبارک


با زَر خیلى كارها را مى‏توان انجام داد، ولى جوانى را نمى‏توان خرید روز جوان مبارک


جوانى، هدیه‏اى الهى براى نیل به كمالات و ارتقاى درجات است. روز جوان مبارک


خداوندا ، بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم ! جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن! روزهای جوانی ، دلنشین اند دلنشین تر از نگاه لیلی خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق جوانی ، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست روز جوان مبارک باد


تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی روز جوان بر شما مبارک باد


چهارچیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: جوانی پیش از پیری صحت پیش ازبیماری توانگری پیش از فقر و زندگی پیش ازمرگ (حضرت رسول-ص) *روز جوان مبارک*


جوانی ، سرمایه بی بدیل هست ، بر شانه های من نشسته و مرا به آینده ای روشن می برد جوانی ، با دست های توانمندش ، هیچ آرزویی را محال نمی داند و چشم های خوش بین همیشه اش ، هیچ مقصدی را دور نمی انگارد روز جوان مبارک


ز روزگار جوانى خبر چه مى‏پرسى چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت جوانی را غنیمت شمار روز جوان مبارک


اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگ روز جوان مبارک


از جوانی به اندازه ‏ای که باقی است، استفاده کن؛ که در پیری همه چیز از دست می‏رود، حتی توجه به آخرت و خدای تعالی! *امام خمینی(ره) روز جوان مبارک


کـــو نان دوویل: جوانی پلی میان کودکی و پیری است. خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند. //* روز جوان مبارک *\


اگر کسی بتواند بر این سختی عظیم فایق آید و بر رودخانه پرخروش جوانی اش ، سد محکمی بزند و اجازه طغیان ، به امیال و غرایز جوانی خود ندهد ، خداوند او را بیشتر از دیگران دوست می دارد و آنچنان او را زیر سایه لطف خود قرار می دهد که تمام سختی  های متحمل شده در این طریقت ، جبران شود


به پیرى قدرِ شب‏هاى جوانى مى‏شود ظاهر سپیدى‏هاى کاغذ مى‏کند روشن سیاهى را امید که جوانی را دریابیم روز جوان مبارک


روز جوان هم مبارکمون باشه نه که همه چی مبارکمونه ... اینم روش


جوانى شمع ره کردم که یابم زندگانى را نجستم زندگانى را و گم کردم جوانى را روز جوان مبارک


همچنین بخوانید:  فال تاروت بله یا خیر

شعر کوتاه به مناسبت روز جوان

شعر کوتاه به مناسبت روز جوان


ای پسر هرچند تو جوانی , پیرو عقل باش, نگویم جوانی مکن, لیکن جوانی خویشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش. چنانچه ارسطالیس می گوید جوانی نوعی از جنون است . روز جوان مبارک


جوانى: بانگ است و خروش نه آرام و خموش تحرك شدید و فعال نه آرامش و انفعال سرمستى و افراط‏كارى نه اعتدال و هوشیارى خوش‏دل و سبك‏روح نه درمانده و مجروح روز جوان مبارک


مقام معظم رهبری: جوان زنده و با نشاط و پرامید و پاکدامن، می‌تواند یک تاریخ را بیمه کند. ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد


جوان، دلی شاداب دارد و جانی بیقرار و بی تاب جوان، دلی بی کینه دارد و جانی هم، چون آیینه جوان، زنگار دل، آسوده‌تر می‌زداید و عشق و مهربانی را می‌سراید جوان، بر بلندای قله اندیشه و ایمان می‌نشیند و حقایق را نیکوتر می‌بیند و جوانی، بهار زندگی است و هنگام رستن از بردگی و بندگی جوانی، دوران شکفتن است و گل گفتن و شنفتن روز جوان خجسته باد


تمام هستی، در دست های من است و آرامش و اطمینان بی پایان گام هایم بر عرصه خاک، به هر سو می رود. تمام آرزوها، همه امیدها و باورهای آسمانی، در من به یقین می رسند و شادمانی هایم را هیچ هراس آینده ای به لرزه نمی اندازد؛ زیرا که من جوانم روز جوان مبارک


شوکت روزگار، عزت برقرار و سعادت زندگانى، محصول باغ جوانى است. روز جوان مبارک


پیامبر اکرم-ص: خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد. . . *میلاد سرور جوانان عالم، حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد*


آنچه باعث محبوبیت جوان توبه کار در نزد خدای تعالی می شود ، این است که اگر چه فصل جوانی ، با دلبستگی های کمتری همراه است ، اما وقت بی پروایی ، کنجکاوی ، لذت طلبی و تنوع پروری است که جوان خام و راه نیازموده را به وادی خطرناک تجربه های ناشناخته می کشاند . (روز جوان مبارک)


ز روزگار جوانى خبر چه مى‏پرسى چو برق آمد و چون ابر نو بهاران رفت جوانی را غنیمت شمار روز جوان مبارک


دریغ فرّ جوانى، دریغ عمر لطیف دریغ صورت نیکو، دریغ حسن جمال کجا شد آن همه خوبى؟ کجا شد آن همه عشق کجا شد آن همه نیرو؟ کجا شد آن همه حال جوانی را دریاب روز جوان مبارک


بهار عمر، جوانى است مغتنم دارش که این بهار ز پى، محنت خزان دارد روز جوان مبارک


تمام هستی، در دست های من است و آرامش و اطمینان بی پایان گام هایم بر عرصه خاک، به هر سو می رود. تمام آرزوها، همه امیدها و باورهای آسمانی، در من به یقین می رسند و شادمانی هایم را هیچ هراس آینده ای به لرزه نمی اندازد؛ زیرا که من جوانم روز جوان مبارک


همچنین بخوانید:  انواع دعا های مهم

جملات کوتاه در مورد روز جوان

شعر کوتاه به مناسبت روز جوان


خمیده پشت از آن دارند پیران جهانْ دیده که اندر خاک مى‏جویند ایام جوانى را روز جوان گرامی باد


دانی که نو بهار جوانی چنان گذشت؟ / زود آنچنان گذشت، که تیر از کمان گذشت نیمی به راه عشق و جوانی تمام شد / نیم دگر بغفلت و خواب گران شد… روز جوان مبارک.


جوانان، اراده ای سترگ دارند و دل هایی دریایی و بزرگ؛ که می توانند در آرامش سر سبز عشق، نیکی ها و زیبایی ها را بسرایند و دری به خانه خورشید بگشایند میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان گرامی باد


میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام عید شکوفایی خوشبوترین گل هستی و روز جوان مبارک باد خداوندا، بگذار روز های جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم جوانی ام را خوش بو تر از پیراهن یوسف کن روز های جوانی، دلنشین اند؛ دلنشین تر از نگاه لیلی؛ خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق جوانی، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست... روز جوان مبارک باد


جوانی، بهترین فرصت آدمی برای پس انداز تمام خوش بختی‌های جهان است روز جوان مبارک


سالروز ولادت با سعادت فرخ لقای نگارخانه عاشورا حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان خجسته باد


جوان ، زنگار دل ، آسوده تر می زداید و عشق و مهربانی را می سراید جوان ، بر بلندای قله اندیشه و ایمان می نشیند و حقایق را نیکوتر می بیند


چهارچیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: جوانی پیش از پیری صحت پیش ازبیماری توانگری پیش از فقر و زندگی پیش ازمرگ (حضرت رسول-ص) *روز جوان مبارک*


خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند سر عقیده خود پاى فشارند چو کوه بسان کاه زهر باد جابجا نشوند روز جوان مبارک


امام علی (ع): ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید. روز جوان مبارک باد.


پیری و جوانی پی همچون شب و روزند ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان بر همگی مبارک


روزهای جوانی، دلنشین اند، دلنشین‌تر از نگاه لیلی خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق.... روز جوان مبارک!


جوانی، بهاران زندگانی و ارزشمندترین هدیه ای است که دست روزگار تنها یک بار فرصت بهره گیری از آن را به آدمی می بخشد میلاد زیباترین گل باغ حسین (ع) و روز جوان مبارک باد ای سرو بوستان ایستادگی ای زیباترین گل باغ حسین ای جوان رعنا و رشید حسین ای علی را یادگار ای علی اکبر ســـلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر گونه ات ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک باد


آرزویم برایت این است در میان مردمی که می‌دوند برای زنده بودن آرام قدم برداری برای زندگی کردن روز جوان پیشاپیش مبارک


جا داشــت تا ترک بخورد کعبه باز هم وقتی شنید حیدرِ لیلا رسیده اسـت ‏ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک


اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه!؟ اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بزن توی سرش، جوان باید روی پای خودش وایسه! روز جووون مبارک!!


همچنین بخوانید:  فال تاروت کائنات

پیام کوتاه مخصوص روز جوان

پیام کوتاه مخصوص روز جوان


افسوس که نامه جوانی طی شد / و ان تازه بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب / افسوس ندانم که کی امد و کی شد.... روز جوان مبارک باد.


جوانی، بهترین فرصت آدمی برای پس انداز تمام خوش بختی های جهان است. روز جوان مبارک


ای جوان آرزویم تو / نور چشمان جستجویم تو یک نفس گوش کن نوای مرا / گرمی ذوق گفتگویم تو روز جوان مبارک باد.


جوانی، با دست‌های توانمندش، هیچ آرزویی را محال نمی‌داند و چشم‌های خوش بین همیشه‌اش، هیچ مقصدی را دور نمی انگارد… روز جوان مبارک


جوانی، سرمایه بی بدیلی است که بر شانه‌های من نشسته و مرا به آینده‌ای روشن می‌برد.... روز جوان مبارک


بارالها، مخواه که شکوفه‌های جوانی ام، پرپر شوند؛ پیش از آنکه از جبرئیل به تو نزدیک شده باشم! روز جوان مبارک باد.


امام صادق (ع): *بِدان که جوانِ خوش اخلاق، کلید خوبی‌ها و قفل بدی هاست و جوانِ بداخلاق، قفل خوبی‌ها و کلید بدی هاست. * روز جوان مبارک باد. ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک باد


امام علی (ع): *یاران امام مهدی (عج) جوانند و پیران در میانشان نیستند مگر همانند سرمه چشم و (یا) نمک در ره توشه، و کمترین چیز در توشه نمک است. * روز جوان مبارک باد


جوانی، روزگار ماندنی‌ترین خاطره هاست…. روز جوان مبارک باد!


خمیده پشت از آن دارند پیران جهانْ دیده که اندر خاک مى‏جویند ایام جوانى را روز جوان گرامی باد


همچنین بخوانید:  طالع بینی ازدواج ، بسیار جدید
اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص روز جوان

اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص روز جوانYouth symbolizes high energy positivity and spirit to make things happen   Wishing you a very Happy Youth Day   جوانی نماد انرژی بی پایان ، مثبت اندیشی و روحیه برآروده کردن اهداف و آرزو هاست   برایت روز جوان شگفت انگیزی را آرزو میکنم


در آسمان عمر جوانی ستاره ای است یک بار بیشتر نکند در جهان طلوع چون اصل عمر توست، بدان قدر و قیمتش اصل ار فنا شود نبری نفع از فروع روز جوان مبارک


ای جوان چشم دلِ خود باز کن زندگی را با هدف آغاز کن راه پاکان و نیاکان پیش گیر پند از یاران نیک اندیش گیر روز جوان مبارک


Youth doesn’t not have any age but they have all the passion energy and hope   جوانی سن و سال خاصی ندارد اما چیزی که در جوانان سرشار است چیزی نیست جز شور و انرژی و امید


When we are wild we are crazy we are full of energy We are young   زمانی که ما رام نشدنی و سرکش ، دیوانه و البته سرشار از انرژی هستیم آنموقع میتوان گفت که به راستی جوان هستیم


Anyone who stops learning is old whether at 20 or 80 Anyone who keeps learning stays young   کسی که دست از یادگیری بر میدارد در واقع پیر است مهم نیست که 20 ساله باشد یا 80 ساله کسی که همواره در حال یادگیری است جوان میماند


Youth is not just about enjoyment and merriment but also about becoming responsible and wise   جوانی صرفا به معنی سرخوشی و شادمانی نیست بلکه به معنی مسئولیت پذیر بودم و عاقل شدن نیز میباشد


این قافله عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با طرب میگذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب میگذرد روز جوان مبارک


شباب عمر عجب با شتاب می‌گذرد به دین شتاب خدایا شباب می‌گذرد شباب و شاهدوگل مغتنم بود ساقی شتاب کن که جهان با شتاب می‌کذرد روز جوان مبارک


دفتر ﺯﻧﺪﮔﯽ ات ﺭﺍ عاشقانه ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ … ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺯﻧﺪگی ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ هر روز دلت را تازه و جوان کن چرا که آدمی هنگامی تمام می ‌شودکه دلش پیر شود … روز جوان مبارک


جوان ، دلی شاداب دارد و جانی بی‌ قرار و بی‌تاب جوان ، دلی بی‌کینه دارد و جانی همچون آیینه روزت مبارک جوانم!


جوان: تو باید آسمان پرواز باشی درخشان همت و خود ساز باشی تو باید اگه و بیدار باشی به دور از دام استعمار باشی روز جوان مبارک


همچنین بخوانید:  انواع دعا های مهم

اگه بخواید میتونید راحت تر دوباره این صفحه رو پیدا کنید

✅ با این کانال دیگه برای فال و طالع بینی و سرکتاب و اینها دنبال جایی نمیکردی 👇 رایگان هم هست ها💅
تلگرام
تلگرام
سروش
سروش
روبیکا
روبیکا
آی گپ
آی گپ
ایتا
ایتا
بله
بله

فال قهوه
فال قهوه
طالع بینی ازدواج
طالع بینی ازدواج
کف بینی آنلاین
کف بینی آنلاین
Copyright © 2014 - 2024 | تمامی حقوق این وب سایت برای 4mahalrahpoo.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:4mahalrahpoo.ir | نقشه سایت